Praktiske oplysninger

Revystart alle spilledage kl. 20. På udvalgte lørdage kl. 16. & kl. 20. Spisning kl. 18.00 og på udvalgte lørdage kl. 14. & kl. 18.

Mødetid for ikke spisende gæster: 30 min. før forestillingen.


Bus & Handicappladser skal bestilles direkte på Billetkontoret tlf. 5473 1818.

 

Du kan udskrive dine billetter som er vedhæftet denne mail / bruge mobil tlf. / iPad som dokumentation.